Quy trình sản xuất than đen

So với quy trình sản xuất than trắng thì quá trình sản xuất than đen đơn giản hơn.Thân cành gỗ được cắt, xẻ gọn gàng rồi đốt ủ ở nhiệt độ thấp tử 400-700ºC. Lò đốt được bịt kín, nhiệt giảm dần cho đến khi mất hẳn.Bây giờ bạn có thể nhìn thấy bề mặt…